Strona główna
Oferta
Projekty
ECDL
E-learning
Referencje
Właścicielka
Fundacja
Kontakt
NAUKOMP
Strona główna

 
Początki firmy...

Firma "NAUKOMP" Justyna Wiśniewska powstała w Poznaniu we wrześniu 2007 roku i od tego czasu z sukcesami funkcjonuje na rynku. Firma skupia swoją działalność głównie na obszarze Wielkopolski oferując jednakże swoje usługi również na obszarach innych województw. 
27 sierpnia 2008 firma NAUKOMP uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr 2.30/00168/2008).


Zakres działalności... 

W ramach swojej działalności firma NAUKOMP organizuje specjalistyczne kursy, szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (ICT, IT), zarządzania projektami, przedsiębiorczości oraz prac badawczo‑rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, a także oferuje doradztwo w zakresie technologii informatycznych i komputerowych oraz zawodowe.
Jako główną tematykę oferty szkoleniowej firma obrała technologie informacyjne, uznane przez Unię Europejską za kompetencje kluczowe, jak również jeden z kierunków strategicznych, który rząd polski uznał za istotny z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki. 


Doświadczenie...

NAUKOMP działa od 2007 roku, formalizując swoje szeregi w oparciu o doświadczenie szkoleniowe sięgające 2005 roku. Firma może wykazać się podwykonawstwem szkoleń w zakresie projektów unijnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a obecnie POKL 2014-2020. NAUKOMP współpracuje z największymi firmami i instytucjami szkoleniowymi o zasięgu krajowym - PARP, Vulcan Sp. z o. o., OSI CompuTrain S. A., Combidata Sp. z o. o., Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, jak i regionalnym - Agencje Rozwoju Regionalnego, Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a także z uczelniami, szkołami, ogólnopolskimi i regionalnymi fundacjami i stowarzyszeniami.

Firma średniorocznie szkoli 500 osób prowadząc po kilkadziesiąt szkoleń kierowanych do zróżnicowanych zarówno pod względem wiekowym, społecznym, jak i zawodowym grup docelowych. Szerokie spektrum dotychczas przeszkolonych przez firmę osób pozwala na wieloobszarową identyfikację potrzeb szkoleniowych i oferowanie usług na najwyższym poziomie jakościowym.


Narzędzia firmy...

Personel firmy NAUKOMP legitymuje się autorstwem innowacyjnych programów nauczania, materiałów szkoleniowych i pomocniczych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, przygotowywanych na zlecenie, jak również na potrzeby autorskich szkoleń firmy.
Wykładowcy, trenerzy i szkoleniowcy firmy posiadają cenione certyfikaty zawodowe i bogate doświadczenie zawodowe, nieustannie dokształcają swój warsztat pracy, a co najważniejsze rzetelnie, sumiennie i profesjonalnie wywiązują się ze swoich obowiązków dydaktycznych.
Firma dysponuje własną mobilną pracownią komputerową, z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych na terenie całego kraju oraz posiada własną platformę e-learningową dedykowaną szkoleniom na odległość.
Ukończone przez właścicielkę firmy szkolenia przygotowują firmę do zarządzania projektami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pozyskiwania funduszy unijnych, natomiast szkolenia akademii PARP pozwalają na efektywne zarządzanie firmą.
NAUKOMP stawia na ciągły rozwój - poszerzanie grona współpracujących z firmą trenerów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dydaktycznych 
personelu oraz jak najwyższą jaokść oferowanych usług szkoleniowo-doradczych.Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do współpracy!!!


 
Strona głównaOfertaProjektyECDLE-learningReferencjeWłaścicielkaFundacjaKontakt